گرند پایپ

برآورد لوله و اتصال موردنیاز پروژه ها
مهندسین، کارفرمایان و مجریان محترم می توانند با ارسال نقشه تاسیسات پروژه خود به آدرس ایمیل بخش مهندسی و یا مراجعه حضوری به دفتر شرکت و ارائه نقشه تاسیسات پروژه به کارشناسان، از برآورد مالی و مصالح مورد نیاز پروژه خود مطلع گردند.

ایمیل بخش مهندسی : eng@grandpipe.irارسال نظر

نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :  
ضمیمه کردن فایل :